Pepe scent pouch

ถุงหอมสำหรับใช้งานกับตู้เป่าขนสัตว์เลี้ยง PePe

สั่งซื้อสินค้ากับเรา

ถุงหอมสำหรับใช้งานกับตู้เป่าขนสัตว์เลี้ยง PePe
บรรจุ 1 กล่อง มี 12 ชิ้น 1 ชิ้นสามารถใช้ได้ประมาน 2 สัปดาห์

มี 2 กลิ่นให้เลือก
• Cologne สีฟ้า
• Rose สีชมพู

ถุงหอมสำหรับใช้งานกับตู้เป่าขนสัตว์เลี้ยง PePe

บรรจุ 1 กล่อง มี 12 ชิ้น

1 ชิ้นสามารถใช้ได้ประมาน 2 สัปดาห์

มี 2 กลิ่นให้เลือก

  • Cologne สีฟ้า
  • Rose สีชมพู
Color

Cologne, Rose